Mensen- en zonne-inwijding

Mensen- en zonne-inwijding


Auteur:A.A. Bailey

  • Nederlands
  • 202 pagina’s
  • Synthese
  • oktober 1992
  • Samenvatting

    Een inwijding is een uitbreiding van bewustzijn – een middel tot het openstellen van het denkvermogen en het hart voor een erkenning van hetgeen in de werkelijkheid reeds bestaat.Een van de grote verdiensten van dit boek is dat het denkvermogen kan worden verruimd tot nieuw begrip omtrent de intense activiteiten die heerst op alle bewustzijngebieden op de planeet, ten behoeve van het scheppen van de voorwaarden waaronder evolutionaire groei kan plaatsvinden. Het werk van de planetaire Hierarchie wordt uiteengezet op een wijze die het menselijk leven van alledag belichten als een uiterlijk uitdrukking van doelstelling die met hoedanigheid is begiftig door middel van de Ashrams van de Meester. De onderlinge verwantschap en wisselwerking tussen vele natuurrijke bewustzijncentra komt in het boek tot uitdrukking als de neiging tot volledige intergratie en eenlijnigheid van onze Planetaire Logos binnen het geheel van het zonnestelsel