Menselijke Kwaliteit In Organisaties

Menselijke Kwaliteit In Organisaties


Auteur:Leo van der Burg

  • Nederlands
  • 141 pagina’s
  • Prentice Hall
  • Herziene editie
  • oktober 2001
  • Samenvatting

    Leo van der Burg richt zich met dit boek op mensen die met de vraag naar de inzet van menselijke kwaliteiten te maken hebben. Een handreiking voor managers, personeels- en organisatieadviseurs, decanen en pastoraal medewerkers. Ook mensen die door zelfonderzoek op het spoor van de eigen mogelijkheden en beperkingen willen komen, kunnen veel aan dit boek hebben, want iedereen deugt, maar waarvoor?Een zienswijze op het menselijk talent en karakter, die uitgaat van heelheid als basisvoorwaarde voor gezond functioneren. In het boek wordt een integraal mensbeeld geschetst. In dit beeld zijn religieuze, filosofische, biologische, psychologische en geestelijke elementen met elkaar in een samenhang gebracht. Het geeft antwoord op vragen die te maken hebben met gezondheid en ziekte van mensen in de context van hun werk. Het toont aan dat overspannenheid, burn-out, verzuim en een hoog verloop ontstaan doordat mensen duurzaam aan het werk zijn in een omgeving of biotoop die niet bij hen past. En dat het geen zin heeft medewerkers werk te laten verrichten waarin zij niet goed zijn en ook nooit goed zullen worden.