Mens en voeding / druk Heruitgave

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 348 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Dit boek biedt een overzicht van alle factoren die, in onderlinge samenhang, de voeding van de mens beinvloeden. Dat wil zeggen dat niet alleen de fysiologische aspecten aan de orde komen, maar ook culturele, economische en technologische factoren. Dit alles is toegespitst op de situatie in Nederland, inclusief de regelgeving en wetgeving. Om een flexibel gebruik van het boek mogelijk te maken is de inhoud verdeeld over vier blokken.