Mens en recht + CD-ROM / druk 6

Auteur:A. Bunthof

  • Nederlands
  • 486 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Mens en recht is als volgt opgezet. De eerste twee hoofdstukken vormen een inleiding in het recht, het procesrecht en de rechtsbescherming. Daarna volgt een behandeling van diverse rechtsgebieden die een rol spelen in het domein Social Work. Achtereenvolgens komen aan bod het verbintenissenrecht waarbij nader wordt ingezoomd op de koop- en huurovereenkomst en de schuldenproblematiek, het personen- en familierecht met de juridische aspecten van ouderschap en gezag, de jeugdzorg, het gezondheidsrecht, het arbeidsrecht, het socialenzekerheidsrecht, het strafrecht en het vreemdelingenrecht. De tekst wordt ondersteund door actuele voorbeelden en casuistiek uit de praktijk. De oefenvragen en opdrachten maken het boek geschikt voor zelfstudie. De cd-rom bij dit boek bevat aanvullende lesstof, leerdoelen, extra oefenstof, praktische oefeningen voor juridische vaardigheden en de beroepscodes voor maatschappelijk werkers en sociaal pedagogische hulpverleners.