Meesters van de Gouden Eeuw

Auteur:Gerben Graddesz Hellinga

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Walburg Pers
  • september 2008
  • Samenvatting

    In de Gouden Eeuw stond de Republiek der Zeven Verenigde Provincien op cultureel en wetenschappelijk gebied aan de top. Deze portrettengalerij bevat 28 biografieen van de belangrijkste cultuurdragers van die periode: natuurkundigen, filosofen, juristen, uitvinders, architecten, dichters, schrijvers en kunstenaars. Kopstukken die hun stempel drukten op de culturele ontwikkeling van ons land.Simon Stevin en Christiaan Huygens droegen in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de sterrenkunde. Filosoof Spinoza stond aan de basis van de Verlichting. Hugo de Groot stelde de eerste belangrijke publicaties op over internationaal recht. Swammerdam en Van Leeuwenhoek legden de grondslagen van de insectenkunde en de microbiologie. Medicus en botanicus Boerhaave genoot zelfs tot in China bekendheid en ook Sweelinck was als organist-componist ver buiten onze landsgrenzen beroemd. Schrijvers en dichters als P.C. Hooft, Vondel en Vossius brachten de Nederlandse taal op een hoger literair plan. De werken van Jacob Cats beinvloedden eeuwenlang het gedrag van jonge mensen en Bredero’s blijspel ‘Den Spaanschen Brabander’ wordt tot de beste toneelstukken van de 17de eeuw gerekend. Bouwmeester Jacob van Campen is grondlegger van het internationaal vermaarde Hollands classicisme. Echt wereldberoemd zijn onze schilders Rembrandt en Vermeer, maar ook Jan Steen, Paulus Potter en Frans van Mieris komen aan bod als representanten van de stromingen waartoe zij behoorden. Over al die mensen gaat MEESTERS VAN DE GOUDEN EEUW, de derde portrettengalerij van kopstukken uit de Gouden Eeuw. Het bestaat uit 26 biografieen van de belangrijkste cultuurdragers van deze periode.