Meer dan onderwijs

Meer dan onderwijs


Auteur:E. Alkema

  • Nederlands
  • 448 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • september 2006
  • Samenvatting

    Het beroep van leraar is een veelzijdig en uitdagend, maar complex beroep waarin veel verwacht en ge’ist wordt. De leraar heeft immers vele rollen: begeleider van leerprocessen, onderwijzer, opvoeder, regisseur, ontwerper, onderzoeker, expert en cultuurdrager. Naast de praktische instelling die een leraar moet hebben, wordt er ook een beroep gedaan op het vermogen om theoretische inzichten te verbinden aan de praktijk en andersom. Om OstartbekwameO leraren op te leiden is een goede basismethode daarom onontbeerlijk.De interactieve methodiek ‘MZZr dan onderwijs’ is een complete, toegankelijke en compacte methode die aansluit bij de wensen en eisen van competentiegericht opleiden en vraaggestuurd werken. De methode geeft in duidelijke taal een heldere visie op de nieuwste inzichten over opleiden en leren, maar laat tegelijkertijd voldoende ruimte voor de eigen idee-ontwikkeling en reflectie van de student.Wat vanaf 1985 OslechtsO bestond uit een boek, verschijnt nu in geheel herziene druk als een combinatie van een boek met een interactieve component op www.meerdanonderwijs.vangorcum.nl. De vertrouwde titel is gebleven, omdat een belangrijke kerngedachte uit de vorige editie ook in deze tijd nog steeds springlevend is: werken in een school is mZZr dan onderwijzen!Door de combinatie van boek met digitale component wordt een koppeling tussen theorie en praktijk mogelijk. De verschillende componenten van de methode bieden studenten de mogelijkheid de manier te kiezen waarop ze het beste leren. Zo kan het boek dienen als een vertrekpunt voor het verwerven van competenties in een stage, maar evengoed kan vanuit concrete ervaringen op de werkplek gebruik gemaakt worden van digitale component en boek om tot reflectie en verdieping te komen.’MZZr dan onderwijs’ biedt een totaaloverzicht en inzicht in het beroep van leraar basisonderwijs en is daarmee te gebruiken als studiepakket en als naslagwerk voor aanstaande Zn zittende leraren.