Meditatie Nu Of Nooit

Meditatie Nu Of Nooit


Auteur:S. Hagen

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Becht’s Uitgevers-Maatschappij
  • juli 2008
  • Samenvatting

    Steve Hagen heeft al eerder aangetoond een groot publiek te kunnen boeien. Steve Hagen, wiens Boeddhisme in alle eenvoud een internationale bestseller werd, ontdoet in zijn jongste boek meditatie van allereligieuze en culturele jargon en geeft bruikbare en begrijpelijke adviezen aan zowel beginnelingen als gevorderde beoefenaars. Meditatie nu of nooit behelst onder meer: – eenvoudige oefeningen die nodeloos gecompliceerde vormenvan meditatie overbodig maken;– een antwoord op de vraag waar tijdens het mediteren de meestebeoefenaars ‘vastlopen’ en hoe dat probleem aangepakt kanworden;– een unieke kijk op meditatie: niet ‘gewoon’ als een spirituele techniek, maar als levenswijze. Zenpriester en boeddhistisch leraar Steve Hagen schrijft in zijn inleiding: ‘Als je mediteert, ga je niet naar een andere plek dan waar je nu bent, waar je zit, leeft en ademt. In meditatie keer je terug naar waar je al bent – dit altijd veranderende nu. Als je van plan bent te gaan mediteren, doe het dan nu of nooit.’