Medische sociologie

Redactie:J.W. Groothoff

  • Nederlands
  • 294 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2003
  • Samenvatting

    Medische sociologie is ingrijpend herzien. In deze uitgave worden enkele internationale zorgsystemen met elkaar vergeleken. Huisarts, ziekenhuis en thuiszorg komen daarbij aan bod, evenals de zorgverlening aan gehandicapten, alternatieve vormen van hulpverlening, verslavingszorg en de rol van de medische technologie. Naast meer traditionele onderwerpen als professionalisering en therapie, behandelt Medische sociologie ook actuele onderwerpen als de geemancipeerde patient, het verpleegkundig proces en kwaliteitssystemen. (wr)Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de menselijke levensloop, westerse en niet-westerse ziekteopvattingen, de problematiek van de chronische ziekten en de behandeling van stress en copingsprocessen. (wr)Medische sociologie is een overzichtelijk boek en duidelijk op de praktijk gericht, dankzij de inleidende en geintegreerde cases. De verschillende onderdelen van dit boek zijn ook goed afzonderlijk te gebruiken. Op deze manier kan iedere docent de gewenste onderdelen uitstekend inpassen in zijn eigen lesprogramma.