Medische psychologie

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Medische psychologie vormt een belangrijk aspect van de moderne geneeskunde. Bij gezond blijven, ziek worden, hulp zoeken bij klachten, diagnostische procedures, behandeling en nazorg (revalidatie) zijn niet alleen medische factoren van belang. Ook gedrag speelt hierin een cruciale rol. Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van gedrag. Medische psychologie richt zich specifiek op het gedrag van mensen in de medische situatie.Medische psychologie geeft een helder overzicht van de kernthema’s in de medische psychologie. Het boek is ingedeeld volgens de drie thema’s van het vak: Gedrag en gezondheid, Gedrag en ziekte en Communicatie en professioneel gedrag.Aan de orde komen de psychologische aspecten van de belangrijkste diagnoses en therapieen bij gezondheidsproblemen. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Welk gedrag leidt tot ziekte? Hoe reageren patienten op een diagnose of een therapie? Wat zijn de psychische en sociale gevolgen van een ziekte of een behandeling? Aan welke eisen moet het gedrag van artsen voldoen in de omgang met patienten? Deze onderwerpen worden geillustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk.Extra materiaal wordt aangeboden op de website bij het boek die voor de lezer kosteloos toegankelijk is. Beschikbaar zijn samenvattingen, verdiepingsvragen en zelfstudieopdrachten, links naar beeldmateriaal en interessante sites en PowerPoints speciaal voor docenten. Tevens is de gehele inhoud van dit boek op de website geplaatst zodat het overal online te raadplegen en snel te doorzoeken is.Door de vele praktijkvoorbeelden en opdrachten is Medische psychologie een onmisbaar basisboek voor studenten geneeskunde. Daarnaast is het boek uitermate geschikt voor arts-assistenten, nurse practitioners en docenten en studenten aan hbo-plus-opleidingen in de gezondheidszorg.