Medische fysica / druk 2

Medische fysica / druk 2


Auteur:A. van Oosterom

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Reed business
  • juli 2001
  • Samenvatting

    De toepassingen van fysische principes in de geneeskunde zijn talrijk. Vaak zijn deze al zo ingeburgerd dat ze niet meer als medisch-fysisch onderwerp worden ervaren. De grenzen van het vakgebied medische fysica zijn vaag. Er zijn aanzienlijke overlappingen tussen de fysiologie, de medische informatiekunde en de medische technologie. Dit boek behandelt algemene onderwerpen uit de medische fysica. Gedetailleerde beschrijvingen uit de medische technologie zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de keuze van de inhoud is uitgegaan van de geneeskunde, tandheelkunde en gezondheidswetenschappen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:fysische processen binnen het lichaam,perceptie van licht, geluid en warmte,toepassingen van fysische bronnen,afbeeldingstechnieken.Door het gebruik van verschillende lettertypes onderscheidt u makkelijk de hoofdlijnen van de tekst en eventuele verdiepingen van de behandelde stof of een nadere uitleg. Zo kan de lezer zelf bepalen welke classificaties voor hem van toepassing zijn.Deze druk is de opvolger van het boek van prof.dr. A. van Oosterom en dr. T.F. Oostendorp uit 1997. Deze herziene versie is naast een aantal correctie en bijstellingen uitgebreid met het onderwerp bio-elektriciteit.