Medische ethiek / druk Heruitgave

Medische ethiek / druk Heruitgave


Auteur:H.A.M.J. Ten Have

  • Nederlands
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Stamcelonderzoek, nanotechnologie: technologische vernieuwingen vormen vaak een aanleiding om opnieuw na te denken over moreel verantwoorde toepassingen binnen de gezondheidszorg. Ook ontwikkelingen in het maatschappelijk denken vragen om een ethisch debat, bijvoorbeeld over embryoselectie en palliatieve sedatie.Deze derde, geheel herziene uitgave van Medische ethiek biedt een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast aandacht voor de ethische implicaties van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, worden ontwikkelingen in de zorgpraktijk en ethische aspecten van de nieuwe zorgverzekeringswet belicht.Kortom, wie zich breed wil orienteren op medisch-ethische kwesties vindt in dit boek een analyse van relevante perspectieven. De vele voorbeelden en opgenomen casuistiek geven de lezer bovendien een goed inzicht in de praktijk en maken de stof inzichtelijk.Voor wie?Medische ethiek is primair bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (in opleiding), huisartsen en beroepsbeoefenaren in de zorg. Het boek geeft bovendien een uitstekende inleiding in de medische ethiek en bio-ethiek voor eenieder die zich hiervoor interesseert.