Medische Basiskennis

Medische Basiskennis


Auteur:F. Verstappen

  • Nederlands
  • 355 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • mei 2006
  • Samenvatting

    Opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg verdelen van oudsher de leerstof over de traditionele vakgebieden zoals anatomie, fysiologie en pathologie.Deze verdeling doet recht aan de historische ontwikkeling van de geneeskunde, waarin de groeiende kennis tot steeds verdere specialisering heeft geleid.Het gevolg voor de basisopleiding is dat de hoeveelheid leerstof explosief is toegenomen, zoals blijkt uit handboeken van duizend enmeer pagina’s.Daarom is er nu Medische Basiskennis.Dit boek geeft een integraal overzicht van de hoofdzaken over gezondheid en ziekte, samengebracht in een goed studeerbaar boek van beperkte omvang.Medische Basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over celbiologie, algemene pathologie en immunologie. Daarna volgen twaalf hoofdstukken met als onderwerp een veelvoorkomende chronische aandoening. Deze hoofdstukken verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie en ziekte van het menselijk lichaam. Medische Basiskennis probeert, onder andere met behulp van vele schematische tekeningen, de kloof tussen praktijkgerichte instructie en diepgravende specialistische geneeskundeboeken te overbruggen. Het verduidelijken van processen staat in dit boek voorop.DoelgroepMedische Basiskennis is een compleet leerboek, bestemd voor studenten van medische en paramedische opleidingen, opleidingen verpleegkunde en alle andere richtingen binnen de gezondheidswetenschappen. Het boek is bovendien interessant voor iedereen die reeds werkzaam is binnen deze vakgebieden.AuteursinformatieFrans Verstappen is als arts-fysioloog verbonden aan de Universiteit Maastricht.Harm Kuipers is hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.