Medische Basiskennis

Medische Basiskennis


Auteur:F. Verstappen

  • Nederlands
  • 354 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • september 2004
  • Samenvatting

    Opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg verdelen van oudsher de leerstof over de traditionele vakgebieden zoals anatomie, fysiologie en pathologie. Deze verdeling doet recht aan de historische ontwikkeling van de geneeskunde, waarin de groeiende kennis tot steeds verdere specialisering heeft geleid. Het gevolg voor de basisopleiding is dat de hoeveelheid leerstof explosief is toegenomen, zoals blijkt uit handboeken van duizend en meer pagina’s. Daarom is er nu Medische basiskennis. Dit boek geeft een integraal overzicht van de hoofdzaken over gezondheid en ziekte, samengebracht in een goed studeerbaar boek van beperkte omvang.Medische basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over celbiologie, algemene pathologie en immunologie. Daarna volgen twaalf hoofdstukken met als onderwerp een veel voorkomende chronische aandoening. Deze hoofdstukken verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie en ziekte van het menselijke lichaam. Medische basiskennis probeert, onder andere met behulp van vele schematische tekeningen, de kloof tussen praktijkgerichte instructie en diepgravende specialistische geneeskundeboeken te overbruggen. Het verduidelijken van processen staat in dit boek voorop.Medische basiskennis is een compleet leerboek, geschikt voor paramedische opleidingen en de eerste jaren van de studie geneeskunde. Bovendien is het aan te raden voor iedereen die beter wil omgaan met de eigen gezondheid en ziekte.Frans Verstappen is als arts-fysioloog verbonden aan de Universiteit Maastricht.Harm Kuipers is hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.