Medisch Woordenboek / Engels-Nederlands / Nederlands-Engels

Auteur:F.J.A. Mostert

  • Nederlands
  • 440 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Dit naslagwerk biedt van ruim 31.000 medische begrippen, afkortingen en letterwoorden vertalingen die in veel algemene woordenboeken niet te vinden zijn. Voor studenten geneeskunde, medisch vertalers en werkenden in de gezondheidszorg vormt het een onmisbare aanvulling op de gangbare naslagwerken. Het Medisch woordenboek Engels-Nederlands/Nederlands-Engels dekt de medische vaktaal in zowel Groot-Brittannie als de Verenigde Staten en geeft zonodig aan of een trefwoord of vertaling Brits-Engels of Amerikaans-Engels is. Naast de geneeskunde komen onder meer biologie, diergeneeskunde, farmacie, fysiotherapie, laboratoriumtechniek, scheikunde, tandheelkunde, verpleegkunde en voedingsleer aan bod. De uitgebreide bibliografie, met meer dan 600 medische woordenboektitels, biedt verdere zoekmogelijkheden. Waar van toepassing heeft de auteur de vertalingen in overeenstemming gebracht met de terminologische richtlijnen van de Europese Unie.