Mede mogelijk gemaakt door…

Mede mogelijk gemaakt door...


Auteur:Maerten C.G. Verstegen

 • Nederlands
 • Reed Business
 • mei 2009
 • Samenvatting

  Mede mogelijk gemaakt door… beschrijft het complete speelveld van sponsoring en fondsenwerving in de non-profitsector. U krijgt inzicht in de mogelijkheden maar ook in de beperkingen. Het boek behandelt theorie en achtergronden. Daarnaast staan de praktische mogelijkheden beschreven voor uw organisatie. Maar dat is niet alles. U leert bijvoorbeeld ook hoe sponsoring kan bijdragen aan een verbetering van uw imago of aan versterking van uw relaties. U leert zich als organisatie professioneel naar de charitasmarkt op te stellen om zo het maximale resultaat te behalen.

  Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 De theorie, definieert alle gerelateerde termen en enkele achtergronden. De betrokken partijen worden nauwkeurig beschreven, net als mogelijkheden, beperkingen en diverse onderzoeken. Ook aan trends en verwachte ontwikkelingen in de toekomst wordt aandacht besteed. Deel 2 De praktijk: avontuur en onderneming, beschrijft de basisopzet van een sponsorplan en de mogelijke organisatie daarvan. Het zakelijk gedrag van de instelling jegens haar relaties staat in dit deel centraal. Procedures en protocollen komen ruimschoots aan bod. Verder staat een tienstappenplan vermeld dat het gehele wervingsproces overziet, zodat u geen steek laat vallen. Tips uit de praktijk, een handige adressenlijst en een uitvoerig overzicht van te raadplegen literatuur completeren dit nuttige boek.

  Over de auteur
  Maerten Verstegen is een pionier op het gebied van sponsoring in de non-profitsector. Eind jaren tachtig was hij de eerste in Nederland die vanuit de praktijk, als directeur van het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis in Nijmegen, succesvol ervaring opdeed met het werven van fondsen. Hij is oprichter van de stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) en een veelgevraagd spreker.
  <br