Mechanisering van het wereldbeeld

Mechanisering van het wereldbeeld


Auteur:Eduard J. Dijksterhuis

  • Nederlands
  • 594 pagina’s
  • Uitgeverij Meulenhoff
  • juni 2000
  • Samenvatting

    De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert – van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes, Boyle, Newton.De natuurwetenschappen hebben een onvoorstelbare invloed uitgeoefend op de samenleving, maar het wereldbeeld van de natuurwetenschap spoort niet altijd met de manier waarop mensen zin en betekenis aan hun bestaan geven. Natuurwetenschap en techniek zijn een cultureel probleem van de eerste orde geworden, dat geen enkel mens onverschillig kan laten. De opkomst van het mechanistisch denken heeft de grote vlucht van de natuurwetenschap en de techniek voorbereid en de analyse van Dijksterhuis is verplichte lectuur voor iedereen die zich in de problemen wil verdiepen.Deze uitgave is uitgebreid met een nawoord van Dijksterhuis-biograaf prof.dr. K. van Berkel.