Mechanica

Mechanica


Auteur:Coen Hartsuijker

  • Nederlands
  • Academic Service
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor de opleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) in het hoger onderwijs (hbo en technische universiteit): – Mechanica: Evenwicht – Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen – Mechanica: Statisch onbepaalde constructies en Bezwijkanalyse Dit derde deel uit de serie is opgebouwd uit drie modulen waarin drie min of meer op zichzelf staande onderwerpen worden behandeld: – Module 1 – Statische onbepaalde constructies – Module 2 – Bezwijkanalyse – Module 3 – Symmetrie De behandeling blijft beperkt tot staafconstructies en handberekeningsmethoden. De theorie in de modulen wordt ondersteund door vele figuren en voorbeelden, en is zo opgebouwd dat studenten de lesstof in principe zelfstandig door kunnen werken. Net zoals de andere delen biedt ook dit boek een groot aantal uitgewerkte voorbeelden en vraagstukken die zodanig zijn gestructureerd dat het doorwerken ervan resulteert in een kennismaking met talrijke aspecten van dit vakgebied.