Mechanica

Auteur:F. Vink

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • VSSD
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    MechanicaToepassingen in de bouw en waterbouwDit boek over mechanica en constructieleer is naast leerboek op mts-niveau vooral ook een ori ntatie- en naslagwerk voor HBO- en universitaire studenten.In de eerste negentien hoofdstukken worden de theoretische grondslagen gelegd, terwijl in de elf volgende hoofdstukken de praktische toepassingen aan bod komen.De inhoudsopgave is als volgt.I De belangrijkste historische constructievormen1 Architraafbouw – 2 Boogbouw – 3 Verdere ontwikkelingenII Statica en sterkteleer4 Kracht, spanning, massa, gewicht, soortelijk gewicht, wrijving – 5 Momenten, momentenstelling – 6 Evenwichtsvoorwaarden – 7 Opleggingen – 8 Dwarskracht en dwarskrachtenlijn – 9 Buigend moment en momentenlijn – 10 Normaalkrachten – 11 Sterkte en spanningen – 12 Elasticiteit – 13 Lineaire uitzetting – 14 Buigend moment, buigspanning – 15 Weerstandsmoment – 16 Traagheidsmoment – 17 Dwarskracht en schuifspanning – 18 Knik – 19 BouwfysicaIII Constructieleer, theorie en praktijk20 Hout – 21 Steen – 22 Staal – 23 Gewapend beton – 24 Voorgespannen beton – 25 Grond – 26 Funderingen – 27 Vloeren, liggers – 28 Wanden, kolommen, stabiliteit, muuropeningen – 29 Daken – 30 Constructieve vormgeving – 31 Opdrachten (algemene herhaling)TabellenBegeleidend materiaal: Uitwerkingen van de vraagstukken (ISBN 9789040718267)http://www.vssd.nl/hlf/f008.htm