MBO Wiskunde

MBO Wiskunde


Auteur:K. van den Hoek

  • Nederlands
  • 344 pagina’s
  • BIM Media BV
  • januari 2007
  • Samenvatting

    MBO Wiskunde is geschreven voor de sector Economie van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het boek bestaal uit twee delen Deel 1 geeft een herhaling en samenvatting van de voor de sector Economie relevante delen van het wiskunde programma van VMBO. Deel 2 sluit aan op de eindtermen van de opleiding van de sector Economie, afdeling Handel. Dit boek is tevens een uitstekende voorbereiding voor studenten die willen doorstromen naar het HBO.