Matteus

Auteur:Jakob van Bruggen

  • Nederlands
  • 510 pagina’s
  • Kok
  • mei 1994
  • Samenvatting

    MatteusDe reeks Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie, staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar Nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Kampen. De reeks vormt een voortzettin van de sinds 1922 verschenen ‘Kommentaar op het Nieuwe Testament’. Deze derde Serie staat in principiele continuiteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen.