Materieel strafrecht

Auteur:J. de Hullu

  • Nederlands
  • 585 pagina’s
  • Kluwer
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Deze nieuwe, 4e druk van dit toonaangevende handboek over het materiele strafrecht geeft een volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de belangrijkste algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De invalshoek is daarbij het geldende hedendaagse Nederlandse strafrecht, zodat de nadruk ligt op wetgeving, rechtspraak en literatuur van de afgelopen decennia. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de dynamische context van het materiele strafrecht, die bijvoorbeeld gestalte krijgt in actuele veranderingen in de strafrechtspleging (veiligheidsdenken, terrorisme) en in internationale invloeden.Aan de orde komen achtereenvolgens:- een kader voor materieel strafrecht- het strafbare feit en de strafwetgeving (legaliteit, overgangsrecht, verjaring, rechtsmacht)- daderschap van natuurlijke en rechtspersonen, causaliteit en wederrechtelijkheid- opzet, schuld en schuldbeginsel- strafuitsluitingsgronden- strafbare poging en voorbereiding;- deelneming aan een strafbaar feit (waaronder het leidinggeven aan een rechtspersoon)- waarborgen tegen meervoudige aansprakelijkstelling (samenloop en ne bis in idem)De uitgave is bijzonder geschikt voor zowel de rechtspraktijk als het WO en HBO onderwijs.