Martin Luther King

Auteur:Schaeken

  • Nederlands
  • 172 pagina’s
  • Davidsfonds
  • maart 2006
  • Samenvatting

    ‘I have a dream’: tijdens de mars op Washington DC spreekt een vastberaden Martin Luther King legendarische woorden tot de Afro-Amerikaanse bevolking. Vijf jaar later – op 4 april 1968 – wordt de geweldloze vredesactivist gewelddadig omgebracht.Noch King, noch zijn droom van rechtvaardigheid en vrede zijn een stille dood gestorven. Martin Luther King blijft wereldwijd inspireren: als ijverig student, echtgenoot, theoloog, filosoof, dominee, burgerrechtenleider, maar vooral als vernieuwer van de Amerikaanse samenleving.Hoe kunnen we Kings ideaal vandaag verstaan en verwezenlijken? De dynamische vredesbeweging Pax Christi vroeg tien invloedrijke Vlamingen hoe Martin Luther King hun denken en handelen heeft beinvloed. Zij verwoorden wat King voor hen betekent. Conclusie: King en zijn ideeen blijven voor mensen van de 21ste eeuw hoogst actueel.