Martin Luther

Martin Luther


Auteur:S Hiebsch

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • Kok
  • november 2007
  • Samenvatting

    De bijdragen in dit boek zijn van de hand van lutherse, hervormde, gereformeerde en katholieke Lutheronderzoekers en weerspiegelen het oecumenische karakter van het Lutheronderzoek in Nederland.Biografie en theologie van Martin Luther worden in een chronologische lijn geschetst, waarbij Luther niet als de eerste moderne mens wordt gezien, maar als iemand die ten diepste geworteld was in de late middeleeuwen en van daaruit zijn eigen theologie ontwikkelde. Kernthema’s en hoofdproblemen van deze theologie, die in het klooster begon en tot een eigen traditie uitgroeide, staan hierbij centraal.De illustraties hebben een belangrijke plaats in dit boek. Een breed spectrum van afbeeldingen, afkomstig uit verschillende archieven, musea en evangelisch-lutherse gemeenten geeft een indruk van het Nederlandse erfgoed op het gebied van de Lutherana.Met deze opzet hopen de auteurs een bundel ter beschikking te stellen voor een breed publiek van niet alleen theologen en zo opnieuw nieuwsgierig te maken naar de mens en de theoloog Martin Luther.Dr. Sabine Hiebsch (1964) studeerde katholieke en protestantse theologie in Parijs, Tubingen, Amsterdam en Bonn. Zij is als onderzoeker Lutherana werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit.Drs. Martin L. van Wijngaarden (1966) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.Hij is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam en publiceert ondermeer over Nederlandse Lutherse kerkgeschiedenis.