Marktonderzoek

Marktonderzoek


Auteur:Patrick De Pelsmacker

  • Nederlands
  • 568 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • april 2010
  • Samenvatting

    Het boek Marktonderzoek behandelt de methodologie van onderzoek en is bedoeldvoor studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast is dit boek zeer geschikt voormarktonderzoekers en marketingverantwoordelijken in de praktijk als duidelijke leidraad bij het uitvoeren en leiden van onderzoek.In Marktonderzoek wordt de methodologie (gegevensverzameling en –analyse) op eenheldere wijze uitgelegd. In het boek wordt ook ruim aandacht besteed aan de toepassing van de technieken op specifieke marketingproblemen, zoals onderzoek bij nieuwe producten, klantensatisfactie en segmentatie. Elke techniek wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de marketing- en marktonderzoekpraktijk.Deze derde editie is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe hoofdstukken overcausaal onderzoek en multivariate analysemethoden.Op de begeleidende website www.pearsoneducation.nl/depelsmacker zijn powerpointpresentaties beschikbaar. Docenten die het boek voorschrijven kunnen een docentenhandleiding aanvragen waarin extra cases, oefeningen en uitwerkingen zijnopgenomen.Patrick De Pelsmacker is gewoon hoogleraar Marketing aan de Universiteit Antwerpen en buitengewoon hoogleraar Marketing aan de Universiteit Gent.Patrick Van Kenhove is gewoon hoogleraar Marketing en Marktonderzoek aan deUniversiteit Gent.