Marktmisbruik / druk 2

Redactie:D.R. Doorenbos

  • Nederlands
  • 600 pagina’s
  • Kluwer
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Deze geheel herziene tweede druk van het Handboek Marktmisbruik behandelt de in hoofdstuk 5.4 Wft opgenomen regels ter voorkoming van marktmisbruik (art. 5:53 t/m 5:67 Wft en Besluit Marktmisbruik Wft). Alle onderwerpen uit de marktmisbruikregeling komen aan de orde. De beschrijving is praktijkgericht en wetenschappelijk verantwoord.Allereerst wordt het Europese kader besproken. Ingegaan wordt op de Richtlijn Marktmisbruik, de drie Uitvoeringsrichtlijnen en de Uitvoeringsverordening.Voorts worden behandeld: het verbod van het gebruik van voorwetenschap (begrip ‘voorwetenschap’, begrip ‘transactie’, uitzonderingen op het verbod), het tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders), preventieve maatregelen (Chinese Walls), meldingsverplichtingen, openbaarmaking van koersgevoelige informatie (begrip ‘koersgevoelige informatie’, uitstel van openbaarmaking), het verbod van marktmanipulatie, beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten) en de klikplicht.Ook wordt ingegaan op het toezicht en de handhaving (taken en bevoegdheden AFM, sancties en rechtsbescherming, rol van het strafrecht).Tot slot worden de internationale aspecten van de marktmisbruikregeling besproken (extra-territoriale werking, samenwerking binnen EU en daarbuiten, informatie-uitwisseling).Als bijlage bij het handboek is alle relevante Europese en Nederlandse regelgeving opgenomen.