Markteconomie / 2 Markttheorie

Markteconomie / 2 Markttheorie


Auteur:H.P. Nederlof

  • Nederlands
  • 158 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 1997
  • Samenvatting

    De reeks Markteconomie: economische organisatievormen biedt een vierdelige inleiding op het vakgebied industrial organization.In dit tweede deel, Markttheorie, wordt bekeken hoe de concurrentie op markten kan plaatsvinden, en welke elementen deze concurrentie kunnen belemmeren. De meest gangbare theorieen zijn gebaseerd op het zogenaamde SGR-schema (structuur-gedrag-resultaat), dat hier met het empirisch SGR-onderzoek, uitgebreid wordt besproken. Aan de hand van het schema worden de twee belangrijkste situaties van onvolkomen concurrentie behandeld: het dominante bedrijf en het oligopolie.De studeerbaarheid van de teksten heeft vooropgestaan bij de didactische opzet en de vormgeving. Elk hoofdstuk bevat een introductie, leerdoelen en een zelftoets. In de teksten zijn voorbeelden en studeeropdrachten ter verwerking van de leerstof opgenomen.