Marketing: modellen en berekeningen

Marketing: modellen en berekeningen


Auteur:Loes Vink

  • Nederlands
  • 315 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • april 2010
  • Samenvatting

    Marketing: modellen en berekeningen geeft een overzicht van modellen en commerciele calculaties die een belangrijke rol spelen in marketing. Het boek volgt de structuur van het marketingplanningsproces. De onderwerpen worden op een heldere manier uitgelegd en geillustreerd met praktische voorbeelden en een doorlopende casus. Achter in het boek is een kernachtig overzicht opgenomen van de gebruiksmogelijkheden van alle behandelde modellen en berekeningen, dat kan helpen bij het maken van weloverwogen keuzes.Dit boek is geschikt voor studenten aan commerciele opleidingen in het hoger onderwijs. Het is een aanvulling op marketinginleidingen en kan gebruikt worden in verschillende leerjaren. Ook professionals kunnen hun voordeel doen met deze praktische uitgave.Op de bijbehorende website www.pearsoneducation.nl/borchertvink is extra materiaal beschikbaar. Ton Borchert en Loes Vink zijn lange tijd werkzaam geweest in de marketingpraktijk en zijn als docent marketing verbonden aan Hogeschool Utrecht.