Marketing en accountability

Marketing en accountability

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Academic Service
  • februari 2013
  • Samenvatting

    Wat is de toegevoegde waarde van de marketingfunctie voor een organisatie?Hoe maakt de marketeer duidelijk dat hij meer budget nodig heeft? Hoe verklaartde marketeer achteraf waarom de resultaten tegenvallen of juist meevallen? Zijndeze resultaten toe te wijzen aan zijn marketingkeuzes of zijn er andere verklaringen te vinden? Marketeers lopen steeds vaker tegen deze vragen aan. We spreken dan over accountability in de marketingfunctie.De vraag is: hoe maak je de marketingfunctie accountable?Marketing en accountability gaat hier dieper op in. De aandacht gaat uit naar het vooraf expliciet en transparant onderbouwen van marketingbeslissingen. Na de uitvoering wordt onderzocht of de marketingactiviteiten daadwerkelijk hebben geleid tot het vooraf gewenste resultaat en waarom dat wel of niet zo is. Deze uitkomsten worden dan weer gebruikt voor een volgende planningsronde, waarmee de zogenoemde’PDCA-cirkel’ wordt rondgemaakt.Marketing en accountability richt zich voornamelijk op hbo-studenten, met voorkennis van marketing, die oplossingen voor hun marketingproblemen explicieter en transparanter moeten onderbouwen.Deze tweede druk is geheel herzien en reikt een praktijkgerichte werkwijze aanom accountability in de marketing functie te realiseren door het volgen van eenlogische en consistente denklijn, gecombineerd met verschillende modellen. Zoworden lezers uitgedaagd hun inzicht te scherpen en keuzes te maken voor deeigen organisatie.