Marketing, de essentie

Marketing, de essentie


Auteur:Philip Kotler

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Marketing, de essentie biedt een compact en helder overzicht van de belangrijkste begrippen en principes van marketing. In de negende editie van dit succesvolle boek staan de nieuwste inzichten in het marketingdenken centraal. De auteurs leggen uit hoe marketing waarde kan creeren voor klanten, in samenwerking met andere bedrijfsfuncties en externe marketingpartners.Het boek volgt de structuur die doorgaans in het marketingonderwijs wordt gehanteerd. Alle relevante marketingonderwerpen komen in logische volgorde aan bod. Actuele en aansprekende praktijkvoorbeelden uit Nederland en Vlaanderen verduidelijken de theorie. In een bijlage wordt uitgebreider ingegaan op de SWOT-analyse en het marketingplan. Op de bijbehorende website zijn per hoofdstuk cases, oefenmateriaal en powerpointpresentaties opgenomen. Daarnaast kunnen studenten met behulp van meerkeuzevragen de opgedane kennis testen. Ook is er een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar waarin dieper wordt ingegaan op de vragen en cases die op de website staan. Marketing, de essentie is geschikt voor studenten die binnen hun opleiding een basiskennis van marketing nodig hebben.Philip Kotler is hoogleraar Internationale marketing aan de Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago). Gary Armstrong is hoogleraar Marketing aan de Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina (Chapel Hill).De Nederlandse bewerking is verzorgd door Paul van der Hoek en Ton Borchert. Paul van der Hoek is marketingdocent aan de Faculteit Economie & Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ton Borchert is als docent Marketing verbonden aan de Hogeschool Utrecht (HU).