Mariahoeve drie gezusters en de strijd om het bestaan

Mariahoeve drie gezusters en de strijd om het bestaan


Auteur:Brand Overeem

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • De Fontein Romans & Spanning
  • september 2007
  • Samenvatting

    Na de dood van hun broer waren de drie gezusters Geertje,Steventje en Maria op elkaar aangewezen. Gedrieen zetten ze hetboerenbedrijfje van hun familie voort: een klein, traditioneel gemengd bedrijf met wat land- en tuinbouw en veeteelt. En allesnaar de menselijke maat,want moderne machinerieen hadden ze niet tot hun beschikking. De zusters waren lichamelijk misschien niet zo sterk meer, maar geestelijk des te krachtiger. Zo begint hun strijd om het — eenvoudige en sobere — bestaan. De seizoenen en de etmalen bepaalden hun levensritme, het geloofwas hun levenskompas. Ondanks de intensieve lichamelijke arbeid — ploegen, eggen, zaaien, planten, wieden en oogsten; maaien, hooien, voeren, melken en karnen — was er nooit gebrek aan tijd. Iedere dag had zijn stille momenten, gewijd aan rust en bezinning. Iedere week had zijn zondag, gewijd aan rust en kerkgang. De noeste arbeid en het gebrek aan enig modern comfort ten spijt werkten en woonden de zusters hun hele leven op De Mariahoevetot zij, ieder op haar eigen tijd, ruim negentig jaar oud, stierven. Ze rusten in een naamloos graf — van God gekend.