Marcus

Marcus


Auteur:Bas van Iersel

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • Katholieke Bijbelstichting
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Het Evangelie volgens Marcus is het kortste van de vier Evangelien, en dus bij uitstek geschikt om in een stuk uit te lezen. Daarom plaatst Bas van Iersel de vertaling ervan in haar geheel vooraan in zijn boek. Hij becommentarieert Marcus als een geheel, en wel als een verhaal, verteld door een verteller. De verteller (Marcus) heeft de uitdrukkelijke bedoeling zijn lezers het verhaal als verhaal te laten ondergaan, en niet als verhandeling, rondzendbrief, gedicht of toekomstvisioen. Uitgaande van de algemene taal- en literatuurwetenschap gaat Bas van Iersel na hoe verhalen functioneren in de communicatie. Hij plaatst zichzelf meer op de positie van de lezer dan op die van de auteur (Marcus), waarbij hij afziet van de keuze tussen de oorspronkelijke of de hedendaagse lezer. Bas van Iersel (? 1999) was hoogleraar Nieuwe Testament aan de Katholieke Universiteit Nijmegen