Manisch depressief en nu ?

Manisch depressief en nu ?


Auteur:Rocco Hoekstra

  • Nederlands
  • 1014010 pagina’s
  • Poiesz Uitgevers BV
  • juli 2012
  • Samenvatting

    De meeste mensen hebben weleens een slechte bui of zijn af en toe wat overdreven vrolijk en actief. Schommelingen in de ­stemming zijn de normaalste zaak van de wereld; het dagelijks leven kent nu eenmaal zijn ‘ups’ en ‘downs’. Mensen die manisch-depressief zijn, hebben last van stemmings­schomme­lingen die op geen enkele manier te verklaren zijn uit de realiteit. Ze beleven de dagelijkse werkelijkheid als veel te somber – de depressieve fase – of juist als veel te mooi – de manische fase. In Nederland lijden zeker 200.000 mensen aan een manisch-depressieve stoornis.In dit boek wordt beschreven wat er precies wordt verstaan onder een manisch-depressieve stoornis, wat de verschijnselen zijn, de behandel­mogelijkheden en de gevolgen voor de patient en zijn ­omgeving.