Managen van transities

Managen van transities


Auteur:W. Bridges

  • Nederlands
  • 183 pagina’s
  • Uitgeverij Thema
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Veranderingen in organisaties gaan meestal over situaties, zoals een verhuizing naar een nieuw pand, het vertrek van de oprichter van een bedrijf, de reorganisatie van teams, een fusie of een partnership. Deze situationele veranderingen zijn op zich al ingewikkeld genoeg, maar meestal niet zo ingrijpend als transities: het psychologische proces dat mensen doormaken als ze met veranderingen in hun organisatie worden geconfronteerd.Om het gewenste resultaat te behalen moet het management Zijn medewerkers dus zo ver krijgen dat ze ophouden dingen op de oude manier te doen en ervoor zorgen dat ze op de nieuwe manier gaan werken. Die nieuwe manier van werken impliceert ook: het loslaten van de oude identiteit en realiteit, en het onderkennen van gevoelens van verlies. William Bridges beschrijft helder en gedetailleerd wat nodig is om transities succesvol te laten verlopen, en geeft handreikingen om mensen daadwerkelijk te helpen en mee te krijgen.