Managen van een netwerkorganisatie

Managen van een netwerkorganisatie


Auteur:H. Roose

  • Nederlands
  • 187 pagina’s
  • Maklu
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Elk bedrijf, elke organisatie wordt continu geconfronteerd met veranderingen, die almaar sneller lopen en complexer worden. Een organisatie door woelige wateren navigeren veronderstelt niet alleen heel wat stuurmanskunst, ook de structuur zelf van de organisatie vraagt een aangepast ontwerp. Onzinkbare schepen bestaan niet, maar toch rijst de vraag welk organisatiedesign het schip vlottend houdt. Hoe zijn bovendien die drukke golven als motor en richtsnoer voor de eigen organisatie-evolutie te gebruiken? Om de organisatie fit te maken en te houden voor morgen, moet vandaag worden gestart met de planning en uitvoering van de nodige aanpassingswerken. De ervaring leert dat deze snelle en complexe veranderingen krachtig kunnen worden opgevangen door een gehorizontaliseerd organisatiedesign op basis van netwerkdenken. In dit design wordt een bedrijf beschouwd als een sociaal ecosysteem waarbij het stimuleren van zelforganisatie primordiaal belangrijk is om de vitaliteit, het adaptatievermogen en dus de concurrentiele fitheid te vergroten. Een netwerkorganisatie werkt volgens deze principes.