Management Van Kennis

Auteur:J. Boersma

  • Nederlands
  • 248 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Kennis is de concurrentiefactor geworden. Managers moeten vanuit een nieuwe visie en op een andere manier hun werk doen. De ‘kennisbril’ geeft een andere kijk op organisaties dan de financiele of de commerciele. Het lastige is: kennis zie je niet. Wat je ziet zijn de kennisdragers: mensen, documenten, machines en computers.Voor Jacques Boersma is management van kennis de gecoordineerde besturing van deze vier kennisdragers. Daarmee geeft hij een nieuwe kijk op management.Boersma onderscheidt drie hoofdactiviteiten, de 3-A’s:- Assetmanagement draait om het inventariseren, analyseren, plannen en beheren van kennis, maar ook om het dromen over nieuwe kansen en het lachen om creatieve ideeen.- Accessmanagement stelt zaken aan de orde als communicatie en kennisspreiding, met als ultiem doel het realiseren van een lerende organisatie.- Accruementmanagement sluit aan bij die lerende organisatie en richt zich op het creeren van nieuwe kennis ten behoeve van nieuwe producten, diensten of productieprocessen.In casuistiek laat Boersma zien hoe deze managementvormen in praktijk zijn gebracht. Met behulp van de 3-A’s ontwikkelt hij hulpmiddelen voor management van kennis, hulpmiddelen die varieren in complexiteit. Een aanrader: begin eenvoudig, bij succes kunnen complexere hulpmiddelen worden ingezet.Kunnen we kennis ook financieel waarderen? Boersma geeft in zijn boek diverse aanzetten voor een Kennisbalans.Het managen van kennis vereist veranderingen in organisaties en veel inspanningen van manager en medewerker. Het boek besluit daarom met 5 organisatorische voorwaarden voor het succesvol managen van kennis. Een boek voor iedereen die management van kennis serieus wil nemen.