Management En Logistiek

Management En Logistiek


Auteur:R. Grit

  • Nederlands
  • 167 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Veel afgestudeerde Hbo-studenten komen in hun werk in aanraking met logistiek. ‘Management en logistiek’ is een inleiding in de logistiek. Het boek is bruikbaar voor het eerste jaar van een logistieke studie. Daarnaast is het ook geschikt voor studies waar logistiek als bijvak wordt gegeven, zoals economische – en managementopleidingen, personeel en arbeid en gezondheidzorg. Bestudering van het boek moet er toe leiden dat een Hbo’ er kan functioneren al seen goede gesprekspartner van bijvoorbeeld een logistiek manager.’Management en logistiek’ geeft overzicht van gangbare logistieke begrippen en legt de samenhang tussen de verschillende schakels in de logistieke keten uit. Ook besteedt het boek aandacht aan de gevolgen van logistieke beslissingen voor het managen van een organisatie.Het boek heeft een duidelijke en overzichtelijke structuur. De opbouw maakt het mogelijk hoofdstukken afzonderlijk te bestuderen en het boek is daarom goed te gebruiken in thematisch onderwijs en projectonderwijs. Verder is het taalgebruik opzettelijk niet ingewikkelder gemaakt dan nodig is.InclusiefWebsite: www.managementenlogistiek.wolters.nlBerekening MRP-schema in ExcelFormule van CampUitwerkingenInteressante linksPowerpoint sheets