Management en cost accounting + CD-ROM

Management en cost accounting + CD-ROM


Auteur:C. Drury

  • Nederlands
  • 880 pagina’s
  • Academic Service
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Management accounting verklaart de principes die nodig zijn voor het ontwerpen en evalueren van informatiesystemen voor management en cost accounting.Uitgangspunt hierbij is dat er verschillende soorten financiele informatie nodig zijn voor verschillende doeleinden.Drury hanteert hiervoor een structuur die dit uitgangspunt op een praktische manier hanteerbaar maakt.Hierbij is er aandacht voor cost accounting bij voorraad-en winstbepaling,relevante kosten bij de besluitvorming – waarbij de nadruk ligt op het verschaffen van informatie aan managers – enresponsibility accounting en prestatiemeting – waarbij de nadruk ligt op kosten en opbrengsten van verantwoordelijkheidscentra.Deze nieuwe editie is geheel bijgewerkt en bevat een schat aan nieuwe stof, waaronder een hoofdstuk over kostenmanagement en strategisch management accounting,internationale casestudies,meer aandacht voor de dienstensector en een uitvoerige behandeling van kwantitatieve methoden.Verder zijn recenteontwikkelingen in management accounting volledig in de tekst verwerkt.Het boek wordt uitgebreid ondersteund met Engelstalig docentenmateriaal, waaronder een “Instructor ‘s Manual”, een website, spreadsheettoepassingen en presentatiemateriaal.