Management control en accounting

Auteur:Antoon J. van Aken

  • Nederlands
  • 259 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Door de vele positieve reacties van gebruikers van Management Control en Accounting is er voor gekozen de opzet van dit boek te handhaven. Enkele onderwerpen zijn wat aangescherpt, zoals het (theoretisch) onderscheid tussen EVA en RI. Verder is meer aandacht besteed aan internationaliseringaspecten bij onderwerpen als de interne verrekenprijs (IVP), return on investment (ROI), residual income (RI) en EVA. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.In grote lijnen komen weer dezelfde onderwerpen aan de orde zoals de verschillende management controlsystemen en -instrumenten inclusief:- balanced scorecard- moderne kosteninformatie- beslissingscalculaties- interne verrekenprijzen- beloningsstructuur- managementprestaties- economic value added (EVA)