Management accounting / Berekenen, beslissen, beheersen + CD-ROM / druk 2

  • Nederlands
  • 366 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2004
  • Samenvatting

    De primaire doelgroep van dit boek wordt gevormd door studenten aan opleidingen accountancy, bedrijfseconomie en bedrijfskunde op hbo-/ wo-niveau. Ook in andere studierichtingen kan management accounting ingezet worden. De ondertitel Berekenen, beslissen, beheersen refereert aan de driedelig. Er is getracht om het vakgebied niet geisoleerd te behandelen, maar in relatie tot aanpalende vakken. Er wordt echter niet alleen op de rekentechnieken zelf ingegaan, maar vooral op de informatieve waarde die de berekende cijfers voor het management hebben. Bij dit boek hoort een cd-rom waarop de gegevens van een aantal voorbeelden uit het boek zijn opgenomen, aangevuld met extra opdrachten. In deze tweede druk is aan het opgavenboek eveneens een cd-rom toegevoegd.