Macro-economie en bedrijfsomgeving

Auteur:A.J. Marijs

  • Nederlands
  • 315 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2003
  • Samenvatting

    De geactualiseerde en herziene versie van Macro-economie en bedrijfsomgeving behandelt onderwerpen die tot de basiskennis van de economie behoren, zoals het Keynesiaanse model, de Nationale Rekeningen en het IS/LM-model en AD/AS-model. Gaandeweg raakt de student vertrouwd met de bronnen van macro-economische gegevens. Daarnaast behandelt het boek de invloed van macro-economische variabelen op de resultaten van ondernemingen. Dit maakt het boek heel geschikt voor mensen die kaderfuncties in ondernemingen (gaan) vervullen. De opgavenbundel bevat een schat aan oefeningen en uitwerkingen. Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving behandelt de basiselementen van de macro-economie, zoals productie, bestedingen, inkomensverdeling, overheidsinvloed, conjunctuur en structuur. Steeds wordt een verband gelegd met ondernemingen, hetgeen uitmondt in een analyse van de invloed van macro-economische variabelen op de resultaten van ondernemingen. Dit boek is speciaal ontwikkeld voor nieuwe onderwijsvormen, multidisciplinair (thematisch) onderwijs en voor zelfstudie. Mede hierom zijn wiskundige modellen volledig losgelaten ten gunste van schematische. Schematische modellen zijn niet alleen gemakkelijker te begrijpen, maar bovendien veel realistischer dan de wiskundige modellen. De opgavenbundel bevat een schat aan oefenmateriaal, actuele cases en uitwerkingen.