Maatschappelijke Zorg / SAW 3

  • Nederlands
  • 696 pagina’s
  • Uitgeverij Angerenstein
  • januari 2008
  • Samenvatting

    ‘Maatschappelijke Zorg; SAW 3’ is een vervolgboek voor de opleiding SAW. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier SAW. Ieder boek bevat die thema’s die de mmz-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestaties, e.d.Naast dit boek is er voor de mmz-in-opleiding een (digitaal) opdrachten- en beoordelingsmagazijn MZ 3 beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocollen voor het portfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke thema’s uit dit boek als theorie/naslag kan dienen bij die opdracht..