Maatschappelijk werk in uitvoering

Maatschappelijk werk in uitvoering


Auteur:Henk Jongman

  • Nederlands
  • 338 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Maatschappelijk werk in uitvoering geeft je, zeker voor degene die nog geen praktijkervaring heeft opgedaan in het maatschappelijk werk,in een overzichtelijk en handzaam werk, een heldere kijk op de praktijk van dit beroep. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Binnen een continu veranderend maatschappelijk bestel veranderen maatschappelijk werkorganisaties mee en ontwikkelen zij zich. Dit boek geeft een beknopte, accurate actuele beschrijving van:De belangrijkste werkvelden in Nederland en de problematiek van clienten die daarbinnen aan de orde is. De leidraad voor deze beschrijving vormt het nieuwste Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, met de daarbinnen vastgestelde taakgebieden, kerntaken en taken. Het boek gaat in op organisatie, werken met clienten en professionaliteit en professionalisering. Je kunt met dit boek een completer beeld vormen van het maatschappelijk werk in uitvoering, een beeld dat aansluit bij de actuele praktijk van alledag.De hoofdstukken zijn geschreven door beroepsbeoefenaren die actief zijn in het werkveld. Zij schetsen een beeld van binnenuit en brengen daarmee het werk dicht bij jou.