Luisterend bidden

Auteur:Leanne Payne

  • Nederlands
  • 294 pagina’s
  • Voorhoeve
  • oktober 1998
  • Samenvatting

    God spreekt op verschillende manieren, maar net als de jonge Samuel herkennen wij Zijn stem niet altijd.Leanne Payne verkent de blokkades die ons tegenhouden om Gods genezend woord te horen. Zij geeft praktische instructies over het opzetten van een gebedsmap. Ieder aspect van de map – het Woord, lofprijzing en dankzegging, voorbede, vergeving en toewijding – wordt uitvoerig besproken.