Loverboys : feiten en cijfers

Auteur:Linda Terpstra

  • Nederlands
  • 72 pagina’s
  • SWP
  • april 2005
  • Samenvatting

    In deze quick scan worden gegevens gepresenteerd van 92 jongemannen die zijn aangehouden en vervolgd voor loverboy-praktijken. Daarnaast is een boekje uitgekomen met portretten van loverboys: Loverboys, een publieke zaak. De quick scan en de portretten geven loverboys een gezicht: hun leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit en etnische achtergrond maar ook hun manier van denken en van de manier waarop ze hun daden voor zichzelf rechtvaardigen. De feiten en cijfers laten zien dat je niet zo maar een loverboy bent. Daar gaat een criminele carriere aan vooraf die begint met schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, diefstalletjes, inbraak, openbare geweldpleging en dergelijke. Het is van groot belang om op die momenten ‘niet weg te kijken’. Een politieman verzuchtte laatst: ‘Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd!’ Het gaat er niet alleen om hulp te bieden aan de slachtoffers, maar ook om de daders aan te pakken en vooral om te voorkomen dat jongens zo ver afglijden. Daders en potentiele daders zijn altijd ‘de zoon van ….’, ‘de broer van ….’, ‘de neef van ….’, ‘de buurjongen van ….’, of ‘de leerling van ….’. Ook hier geldt: hoe eerder je erbij bent hoe beter. We hopen dat de feiten en cijfers er aan bijdragen dat daders eerder herkend en aangepakt worden.