Loopbaancompetentie

Loopbaancompetentie


Auteur:Rupert Spijkerman

  • Nederlands
  • 280 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2000
  • Samenvatting

    ‘Loopbaancompetentie, management van mogelijkheden’ is de volledige herziening van het boek Studie- en Beroepskeuze en gaat over loopbaanvraagstukken. Het boek zet de wetenschappelijke basisbegrippen en modellen uiteen, die in de wereld van arbeid en loopbaan actueel zijn en biedt aanknopingspunten om uw mening aan te scherpen over vele onderwerpen op dit terrein. Motivatie, arbeidssatisfactie en emotionele en intellectuele begaafdheid komen aan de orde, naast zaken als management van competenties en loopbaanmobiliteit.