Lokaal Bestuur

Auteur:Wim Derksen

  • Nederlands
  • 269 pagina’s
  • Convoy Uitgevers BV
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Lokaal BestuurLokaal bestuur is een eerste inleiding in de ‘gemeentekunde’. Het boek is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Elk hoofdstuk heeft een leerdoel. Steeds volgt een bespreking van een dilemma. Zo wordt aandacht besteed aan monisme en dualisme, aan autonomie en beleidsvrijheid, uniformiteit en keuzevrijheid enzovoort.Het boek stelt de democratie op lokaal niveau centraal. Aandacht is er voor besturen op lokale schaal, bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijke en politieke vernieuwingen. Want de dynamiek in het lokaal bestuur is anno 2007 groot: interactieve beleidsvorming, dualisering, discussie over direct gekozen burgemeesters. AI deze onderwerpen komen aan bod.Lokaal bestuur is daarmee niet alleen geschikt voor het onderwijs. Ook degenen die in het openbaar bestuur werken, kunnen er hun voordeel mee doen. Hun inzicht in de eigen omgeving wordt vergroot.