Lijfspraak

Lijfspraak


Auteur:Allan Pease

  • Nederlands
  • 172 pagina’s
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • januari 2002
  • Samenvatting

    LIJFSPRAAKleder mens zendt niet-verbale wenken en signalen uit. De een doet dat onbewust, de ander hanteert zijn vaardigheden bewust om te overtuigen, zijn sympathie te laten blijken of iemand ergens toe te bewegen. Meer dan de helft van de communicatie tussen mensen vindt langs deze woordeloze weg plaats. Onze houding en gebaren – de taal van ons lichaam – spreken boekdelen. Wat mensen tegen ons zeggen wijkt nogal eens af van wat hun pose of de beweging van hun handen duidelijk maken over wat ze echt denken en voelen. Signalen die we zonder het te weten uitzenden, kunnen wat we meedelen geheel ontkrachten. Gebaren interpreteren is soms vermakelijk, vaak leerzaam en door iedereen te leren. Allan Pease geldt op dit gebied als expert: door bestudering van literatuur op dit gebied, langdurige en intensieve cursussen voor verkooptechnieken en veel onderzoek kreeg hij een enorm inzicht in lichaamstaal. In dit boek toont hij in tekst en ongeveer 200 illustraties hoe wij op non-verbale wijze onze gevoelens laten blijken, hoe anderen hun diepere gedachten en gevoelens verraden en hoe we hen kunnen ‘doorzien’. Veel situaties in zijn boek zullen we herkennen, veel gebaren onbewust al maken zonder dat we geweten hebben hoe deze bij anderen overkomen. Lijfspraak is een wijze van communiceren die het verbale contact tussen mensen in belangrijke mate aanvult en een verrijking betekent van onze uitdrukkingsmogelijkheden.