Liever Lobbyen

Liever Lobbyen


Auteur:Arjan Zweers

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Vurig pleidooi voor een andere manier van overleggen en besluiten nemenLiever lobbyen is een genadeloze analyse van de rituele dans van verkalkte instituten als de SER, de pensioenbesturen en adviesraden, waarbij het eigenbelang prevaleert boven het vinden van oplossingen. Nederland moet zichzelf opnieuw uitvinden en leren van de efficiente voorbeelden uit het bedrijfsleven. En ook leren van Europa, dat slim bedrijven, ngo’s, academici en direct belanghebbenden inschakelt bij het maken van beleid. En we moeten inzien dat de social media democratischer en effici’nter zijn dan het woud van overlegorganen, adviescommissies en werkgroepen.In Liever lobbyen presenteert Arjan Zweers een alternatief model en geeft hij antwoord op de vraag hoe de beste mensen op de juiste dossiers en op het juiste moment gaan meedenken. Dit boek is voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews met grote namen uit de Nederlandse economie, politiek en wetenschap, zoals Alexander Rinnooy Kan, Rajesh Patel, Ben Verwaaijen, Saskia Stuiveling, Paul Schnabel, Pieter Winsemius, Jacques Wallage, Grimbert Rost van Tonningen, Rinus van Schendelen, Peter Gortzak, Mei Li Vos en Geert Dales.