Liefdesgedichten

Liefdesgedichten


Auteur:Rumi

  • Nederlands
  • 64 pagina’s
  • Altamira-Becht
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Dit jaar is het 800 jaar geleden dat de grote Perzische soefidichter en mysticus Rumi werd geboren. In Turkije wordt hij als een nationale held vereerd en in Amerika geldt hij als de meest gelezen dichter. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar brengen we een gebonden herdruk van zijn Liefdesgedichten, de editie die Deepak Chopra verzorgde. In deze (zwart-wit) geillustreerde uitgave gaat het over zielenroerselen, de pijn en extase van de liefde van deze ‘meester-alchemist van de liefde’.