Liefde en orgasme

Liefde en orgasme


Auteur:Alexander Lowen

  • Nederlands
  • Kosmos Uitgevers
  • september 2001
  • Samenvatting

    Lowen gaat in dit boek diep in op wat onder seksuele volwassenheid verstaan moet worden, en bekritiseert de seksuele gekunsteldheid die in onze maatschappij hoogtij viert. Hij legt daarbij een direct verband tussen seksualiteit en persoonlijkheid. Hij betoogt dat iemands seksuele gedrag een afspiegeling is van zijn persoonlijkheid, en dat iemand door zijn persoonlijkheid zijn lustgevoelens tot uitdrukking brengt. Seksuele gekunsteldheid uit zich volgens Lowen het duidelijkst in de houding die we aannemen ten opzichte van (1) de geslachtsdaad, (2) masturbatie en (3) het lichaam. De ,seksueel gekunstelde persoonbeschouwt seks meer als een prestatie dan als een uitdrukking van zijn gevoel voor zijn partner. Hij is ogenschijnlijk seksueel bevrijd, maar heeft geen echt contact meer met zijn lichaam. Lowen geeft zijn visie op zaken als seks en liefde, homoen heteroseksualiteit, sensualiteit en seksualiteit, problemen rondom het orgasme, de dubbele moraal, en de waarheid van het lichaam.